Alle UDIs asylintervjuer er avlyst

Til tross for at Europas og Norges grenser er stengt, kommer det fremdeles asylsøkere til Norge.
Utlendingsdirektoratet har avlyst alle asylintervjuer, mens Utlendingsnemnda (UNE) nå kun avgjør saker der nemndleder kan fatte vedtak på egen hånd.

Så langt i år har 496 personer søkt asyl i Norge. De som kommer nå, blir alle sendt rett til Ankomstsenter Østfold, i karantene i 14 dager, skriver Vårt Land.

Så langt har ingen testet positivt for koronavirus. Inntil videre må de bare vente på ankomstsenteret. UDI opplyser at «Alle asylintervjuer er avlyst», fordi smitteverntiltak forhindrer fysiske møter.

– Dette er nedbrytende, for dette er mennesker som allerede har levd lenge med utrygghet om framtiden. Nå blir alt enda mer uvisst, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Til tross for at Europas og Norges grenser er stengt, kommer det fremdeles asylsøkere. 87 av de 496 som er kommet i år, kom til Norge de tre første ukene i mars. Men de to siste ukene har UDI bare fått inn 20 asylsøknader til sammen. Vanligvis kommer det rundt 50 asylsøkere til Norge ukentlig.

30. mars bodde det 2.500 asylsøkere på norske mottak.