Advokaten vil ha UNEs håndtering av Leila-saken gransket

– Sannheten vant endelig og det er nok for meg, sier Leila Mirgaloubayat. Her sammen med sønnen Mani.
Staten er dømt for brudd på menneskerettighetene etter at UNE i 2017 tvangsreturnerte Leila Mirgaloubayat til Iran og torturfare. Nå vil advokaten hennes ha en gransking av UNEs håndtering i denne saken.
199Shares

Utrop har tidligere skrevet om 36-årige Leila Bayat fra Iran.

– Nå må UNE ta inn over seg sakens realitet og at Leila og hennes familie er blitt påført uopprettelig skade i prosessen, sier advokat Runar Ugelstad fra Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS til Utrop.

Selv sier Leila Mirgaloubayat i et Facebook-sitat Utrop har fått lov til å publisere:  «Sannheten vant endelig og det er nok for meg! Det var egentlig alt som jeg kjempet for i alle disse årene (10 år) og i kveld kan jeg endelig senke skuldrene mine og føle meg bra og fornøyd!»

Les også: Sendt til Iran, skilt fra sønnen

Dømt til 80 piskeslag

Advokat Runar Ugelstad.(Foto: Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS)

Det var i 2007 at Leila Mirgaloubayat ble dømt til 80 piskeslag i Iran. Årsaken var at hun hadde drukket alkohol og «opptrådt usømmelig». En bekjent skal ha gitt en garanti overfor domstolen som gjorde at hun ble løslatt før straffen skulle effektueres.

I desember 2009 kom hun til Norge sammen med sin ektefelle og deres felles sønn på fem år. Leila søkte asyl. Mann og barn har med tiden begge fått oppholdstillatelse.

Ble tvangsreturnert til straff

UNE trodde ikke på Leila Mirgaloubayat stod i fare for å bli utsatt for tortur i hjemlandet. Hun fikk avslag på asylsøknaden. I 2017 tvangsreturnerte UNE henne derfor til Iran og straffen som ventet henne der. Saken fikk bred omtale og Leila publiserte bilder av en rygg med merker etter piskeslag.

Tok UNE til retten

Etter hjemkomsten til Norge anla hun sak mot UNE, som nektet å erkjenne ansvar. Leila tapte i tingretten, ble dømt til å betale saksomkostninger og fremdeles nektet asyl.

Mirgaloubayati tok saken videre til lagmannsretten. Her ble hun trodd. Borgating Lagmannsrett fant det enstemmig bevist at hun ble dømt til pisking i 2007 og at dommen ble gjennomført i 2017 da hun ble tvangsreturert til Iran.

Lagmannsretten bemerket at Staten har brutt Grunnloven og torturforbudet. I dommen konkluderes det også med brudd på retten til familieliv og at UNEs vedtak i forkant av utsendelse er ugyldig. Leila får også dekket saksomkostningene både i tingretten og lagmannsretten.

– UNE bør granskes

Leila har nå midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Ektefellen og sønnen har begge fast oppholdstillatelse.

Advokat Runar Ugelstad håper nå på en granskning av systemsvikten i saken.

– Det er vanskelig å konkludere annerledes enn at saken gir uttrykk for svært graverende forhold, og at UNEs praksis og håndtering av saken bør granskes. Initiativet til granskningen bør komme fra utlendingsmyndighetene selv, sier han til Utrop.