Norsk “kompetansepass” identifiserer flyktninger med helsefaglig bakgrunn

Mange flyktninger har kompetanse, men mangler papirer til legeutdanningen. Nå kan en "kompetansepass" være løsningen.
Et norsk initiativ for å gi flyktningers medbrakte kompetanse en formell anerkjennelse i vertslandet har blitt adoptert av FNs kulturorganisasjon, UNESCO.

Initiativet kalles kvalifikasjonspass, og er utviklet av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

– Vi har eksempler på at folk har brukt disse passene til å få jobber og komme inn på utdanninger de ellers ikke ville ha kunnet. Passet har åpnet dører, forteller Marina Malgina til Bistandsaktuelt.

I 2016 inngikk NOKUT et samarbeid med Europarådet om et flernasjonalt prosjekt med kvalifikasjonspass. I dag er over 500 kvalifikasjonspass utstedt i Hellas, Nederland, Tyskland, Italia og Frankrike.

Allerede nå har UNHCR og Europarådet sett nytten av kompetansepasset.

– Flyktninger med dokumentert kompetanse er klare til å trå til og bidra dersom de får muligheten, under ledelse av profesjonelle helsearbeidere. På denne måten kan de vise sin solidaritet og gi noe tilbake til lokalsamfunnene de nå bor i, sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger.

Egenevaluering

Metoden som er utviklet av NOKUT tar utgangspunkt i de dokumentene som er tilgjengelig, og i en egenevaluering av personen som skal ha sin kompetanse godkjent.

– Målet er å systematisere informasjonen vi får, og sannsynliggjøre at personen har den kvalifikasjonen de sier at de har. Det er et puslespill med mange biter, men takket være vår kompetanse og kunnskap om hvordan utdanningen i landet fungerer kan vi sette bitene på plass, sier Malgina til Bistandsaktuelt.