Resett må betale saksomkostninger til «IS-kvinnen»

Redaktør i nettstedet Resett, Helge Lurås, kan fra den 11. februar komme til å bl en del av Redaktørforeningen – med dertil hørende pressestøtte.

I januar skrev Kampanje om den såkalte IS-kvinnen som gikk rettens vei i et forsøk på å forby nettstedet Resett i å identifisere henne ved navn.

I begjæringen om midlertidig forføyning het det blant annet at publiseringen av kvinnens navn krenket kvinnens og barnas rett til personvern.

Etter å ha stevnet Resett for retten, trakk imidlertid kvinnens advokat den midlertidige forføyningen tilbake, og det planlagte rettsmøtet ble avlyst.

Fritatt fra erstatningsansvar

Resett har krevd å få saksomkostningene på 45.000 kroner dekket av kvinnen, men Oslo Byfogdembete har etter «en konkret og samlet vurdering, og under noe tvil» fritatt henne fra erstatningskravet.

– Min klient tok ut denne begjæringen kun for barnas skyld, for å beskytte og verne dem. Hun er glad for at retten nå har gitt henne medhold. Av hensyn til at det fortsatt er en krevende oppgave for alle involverte aktører å tilby barna nødvendig skjerming, vil jeg ikke kommentere saken ytterligere, skriver kvinnens advokat Nils Christian Nordhus i en e-post til Kampanje.

Kommer til å anke

Resetts advokat Arnt Angell sier til Kampanje at de er uenige i kjennelsen. Han opplyser også om at de trolig kommer å anke saken til lagmannsretten.

– Vi fikk altså beskjed om at vi måtte belage oss på å møte i retten, og forberedte oss på dette. Så trakk de saken tilbake, og det ble ikke noe rettsmøte. I mellomtiden har Resett og jeg brukt en del tid på å forberede denne saken. Hovedregelen i loven er at den som annlegger en sak og trekker saken, må betale saksomkostningene motparten har fått, sier Angell til Kampanje.