Fellesforbundet mener utenlandske bærplukkere forskjellsbehandles

En ny ordning for å trekkes mer norsk arbeidskraft til bærplukking kritiseres for å forskjellsbehandle utenlandske arbeidere.

Reiserestriksjoner kombinert med lav kronekurs gjør at norske frukt- og bærbønder i år har problemer med å tiltrekke seg sesongarbeidere.

For å få tak i arbeidskraft innenlands innførte regjeringen en ordning hvor dagpengemottakere som jobber i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet, og slik beholde mer av dagpengene fra Nav, melder NRK.

Ordningen som skal gjøre det “mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket” er midlertidig og gjelder dagpengemottakere som arbeider i jordbruk, skogbruk og gartneri.

– Det er viktig for meg at de som vil være med å sikre matforsyningen skal tjene økonomisk på det, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til regjeringen.no.

Ordningen kritiseres

Samtidig er flere bærbonder kritiske til tiltaket. Eystein Reme, som er bærbonde i Innvik, skjønner det godt om de utenlandske arbeiderne synes det er “demotiverende” å få dårligere betalt enn sidemannen.

– Det føles urettferdig for de polske arbeiderne, som kanskje er bedre til å jobbe og dessuten er mer erfarne, sier han til NRK.

Forbundsleiar Jørn Eggum i Fellesforbundet går enda hardere i kritikken.

– Dette er diskriminering på det verste, sier han til NRK.

Eggum mener den store veksten i arbeidsledige i Norge gjør at det bør være mulig å finne innenlandsk arbeidskraft.

– Men da burde de som syter for den selvbergingsgraden vi alt har, bli satt pris på. På samme måte som de norske som nå er permitterte.