Ingen med minoritetsbakgrunn i statseide selskaper

Fortsatt ingen med ikke-vestlig flerkulturell bakgrunn preger styrerommmene i offentlig eide selskaper (Illustrasjonsbilde).
Staten har eierandeler i sju av selskapene på Oslo Børs. Ingen av totalt 63 styremedlemmer i disse selskapene har etnisk minoritetsbakgrunn.

NRK har gått gjennom styrene i Yara, Kongsberg Gruppen, DNB, Equinor, Norsk Hydro, Telenor og Entra.

Gjennomgangen viser at ingen av de totalt 63 styremedlemmene har etnisk minoritetsbakgrunn.

Kun ett av de sju selskapene NRK har undersøkt har et styremedlem med innvandrerbakgrunn, som er fra USA. Åtte styremedlemmer i tre av selskapene er utenlandske, og bosatt i vesteuropeiske land, i tillegg til Sør-Afrika.

Lite prioritering av mangfoldet

Leder for valgkomiteen i DNB, Camilla Grieg, innrømmer overfor NRK at ved generalforsamlingen forrige uke ble ingen med flerkulturell bakgrunn valgt inn i styret.

Grieg erkjenner at flerkulturell kompetanse ikke har blitt godt nok prioritert tidligere.

– Vi har en grundig prosess rundt hele evalueringen av styresammensetning. Vi er opptatt av mangfold, sier hun til NRK.

Leder for valgkomiteen i Telenor, Bjørn Erik Næss, vedgår at mangfold ikke har vært prioritert nok.

– Vi har i dag ingen styremedlemmer med innvandrerbakgrunn, men håper vi kan finne kvalifiserte kandidater med denne bakgrunn i fremtiden. Derfor arbeider vi løpende med å forbedre rekrutteringsprosessen, skriver Næss i en e-post til NRK.