SV-politikere vil ha svømmeundervisning på Sukkerbiten

Flere SV-politikere fra indre by foreslår at unge og barn fra bydelen kan ha svømmeopplæring på Sukkerbiten. Særlig flerkulturelle barn og unge rammes av manglende svømmeferdigheter.
Foto: Claudio Castello
Andelen tiåringer som ikke kan, eller er dårlige til å svømme, er bosatt i bydeler øst eller syd i Oslo.

Stian Amadeus Antonsen, bydelspolitiker for SV i bydel Gamle Oslo, vil motvirke tendensen med mer svømmeundervisning.

SV-politikerne Hussein Awad Nuur, Stian Amadeus Antonsen (bildet) og Marian Hussein er alle bekymret for svømmeferdigheten til de unge i Oslo.

Skal du lære deg å svømme nytter det ikke med noen få timer i løpet av skolegangen, det krever mengdetrening. Dessverre er det alt for få timer med obligatorisk svømmeundervisning i skolen, sier han til Vårt Oslo.

Lokalpolitikeren mener Sukkerbiten sentralt i Oslo kan være en plattform for fjordaktiviteter, hvor frivillige lag og foreninger sammen med skolene i indre øst kan bidra til å øke kunnskapen og ferdighetene som trengs til havs.

Lærer ikke ferdigheter

En del foreldre fra øst og sør i Oslo kan selv svømme, og har heller ikke råd til å sende barna på svømmekurs.

Nei, jeg kan ikke svømme, sier Hussein Awad Nuur når VårtOslo spør politikerkollegaen og fembarnsfaren fra Tøyen om hvordan det står til med svømmeferdighetene.

Leder i SVs inkluderingsutvalg, Marian Hussein er engasjert i denne tematikken som rammer minoritetsbarn spesielt hardt.

Til tross for at det i opplæringsplanen står at skolen skal sikre elevene svømmeundervisning legges altfor mye på de foresatte. Poenget med enhetsskolen er å utjevne disse forskjellene, men det skjer ikke i praksis, sier Hussein til Vårt Oslo.