– Stenging av moskéer en tung beslutning

Videoblogger forteller på YouTube hvordan det var å holde moskéene stengt under samfunnsnedstengingen tidligere i år.

Videoen, kalt “Den tunge beslutningen”, er et første forsøk på en dokumentar fra Salman Hashmi, som er lege i spesialisering på Drammen sykehus og videoblogger på fritiden.

Overfor Utrop kaller han dette et “første forsøk” på en dokumentar.

– Her forsøker jeg å vise frem hvordan norske muslimer ble rammet av koronapandemien. Moskeene forteller om hvilke tiltak som ble iverksatt for å hindre pandemien, forteller han i en e-post.

Stemningsskiftet

For norske muslimer innebar samfunnsnedstengingen, og stengingen av gudshus et stemningsskifte.

Stemningen og folkemengden var ikke den samme. Folk tenkte seg en ekstra gang før de kom til moskéen, sier Hamza Ansari, styremedlem i Idara Minhaj-ul-Quran.

Arshad Jamil, styreleder i Islamic Cultural Centre, som er intervjuet i videobloggen, fremhevet situasjon som “tung og uvant for de fleste”.

For oss var dette en situasjon ingen hadde opplevd før. Vi i ICC innkalte til et ekstraordinært styremøte to dager før statsministerens beslutning om å stenge ned Norge.

Nedstenging før nedstengingen

Felles for menighetene var at man gikk inn for å stenge moskéene før myndighetens offisielle nedstengning av samfunnet.

Sheikh Mahmood Jalol, imam i Tawheed-moskéen, istemmer også at stengningen var vanskelig å måtte gjennomføre.

At vi måtte ta en slik beslutning under korona-tiden var ikke enkelt for oss. Samtidig så vi at vi måtte være med og beskytte våre egne medlemmer og samfunnet.

Hossam Belkilani, styremedlem i Det islamske forbundet, snakker om at beslutningen betydde å ta alle aktiviteter “inn på pause”.

I seg selv er dette en stor beslutning. Vi har mange aktiviteter, alt fra fredagsbønner, fastebønner og helgeskole. Alt dette måtte stoppe, fordi vi anså at vi måtte ha helsen til våre medlemmer som høyeste prioritet. Medlemmene tok dette positivt, fordi de vet at vi gjorde dette av helsegrunner og på grunn av råd fra helsemyndighetene, ikke fordi vi hadde lyst til å stenge.