Starter opp amarbeid om mangfold i kommunikasjonsbransjen

Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, ser det som viktig å øke mangfoldet i bransjen.
Foto: Kommunikasjonsforeningen
Kommunikasjons- , design- og reklamebransjen har nå startet et felles arbeid for å få en kommunikasjons- og reklamebransje som i større grad speiler samfunnet.

Under debatten om mangel på mangfold i kommunikasjons- og reklamebransjen før sommeren, ble det etterlyst konkrete tiltak, blant annet av de fem artikkelforfatterne bak innlegget  «Fem refleksjoner om mangfold».

Kommunikasjonsforeningen inviterte til et felles møte for å diskutere hva organisasjonene kan gjøre for økt mangfold i bransjen. Arbeidet startet tirsdag denne uken, og arbeidsgruppen som ble etablert skal fortsette utover høsten. melder kommunikasjon.no.

– Engasjementet er stort for at noe må gjøres for å øke mangfoldet i bransjen. Det gjelder både internt i virksomhetene og i avdelingene, men også i kommunikasjonen som kommer ut, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Fra tiltak til handling

Artikkelforfatterne var tilstede på møtet denne uken, og noen av dem blir også med i det videre arbeidet.

– Vi lever i et mangfoldig samfunn, derfor er det avgjørende at vi som kommunikatører kan speile det samfunnet vi skal kommunisere med. Arbeidet vi er i gang med, og som bransjeorganisasjonene nå skal ta videre, vil være avgjørende for å oversette prat til handlin, sier Behnam Farazollahi, byråleder i Neue Design Studio til kommunikasjon.no.