Samarbeid og kunnskap skal gi økt mangfold i kultursektoren

– Personer med etnisk og kulturell minoritetsbakgrunn er fortsatt underrepresentert i kultursektoren. Det samme gjelder personer med funksjonsnedsettelser. De er underrepresentert både som skapere, som brukere og på innholdssiden, sier Kristin Danielsen.

Fra og med 2020 har Kulturrådet fått en ny rolle som nasjonal koordinator for mangfoldsarbeidet i kultursektoren. Tidligere i år utarbeidet Kulturrådet rapporten «Et kunnskapsbasert og langsiktig mangfoldsarbeid» som kartlegger utfordringene og foreslår en rekke tiltak.

130 innspill

Før verkstedet var det kommet inn over 130 innspill fra alle deler av norsk kulturliv. Blant innspillene trekkes det ut at mange etterlyser nettverksamarbeid for dele kunnskap, erfaringer og verktøy og at mange etterlyser ny kunnskap og forskning. I tillegg ønsker også mange at Kulturrådet skal samle og tilgjengeliggjøre den kunnskapen som finnes.

Sektorens tilbakemeldinger blir med i det videre arbeidet, og neste steg er at arbeidet konkretiseres basert på disse innspillene.

– Vi trenger et systematisk arbeid og en langsiktig bevissthet hvis vi skal lykkes. Men vi vet at vi ikke sitter på løsningen alene. Vi må ha et tett samarbeid med hele sektoren og andre som kan gi oss kunnskap på dette området, sier Danielsen.

En forutsetning for kvalitet

I rollen som nasjonal koordinator skal Kulturrådet sette mangfold på dagsorden. Selv om rollen er ny, er mangfold et tema Kulturrådet har jobbet med lenge.

– Mangfold og representasjon har aldri vært viktigere. Mangfold er ikke en kvote vi skal fylle eller et problem vi skal løse, men en forutsetning for kunstnerisk kvalitet, sier Danielsen.

– Vi skal øke mangfoldet både i publikum og på scenen. Men minst like viktig blir det å øke mangfoldet i styrer, ledelse og stab i kultursektoren, og slippe flere til der hvor makten ligger. Kunsten på sitt beste reflekterer sin samtid, og da blir et større mangfold helt naturlig og helt unngåelig.

Mer informasjon kommer på Kulturrådets nettsider i tiden fremover.

Les hele saken her.