Utlendingsnemnda innrømmer flere mangelfulle vedtak

Utlendingsnemnda (UNE) sier de ikke har anvendt uriktig lovtolkning eller hatt en uforsvarlig saksbehandling i flere saker.
Utlendingsnemnda erkjenner at «flere vedtak» i proformasaker ikke lever opp til dagens standard. Men den vil ikke gå gjennom gamle saker på nytt.

I juni ga Utlendingsnemnda (UNE) opphold i Norge til en kvinne fra Marokko, og innrømmet flere år med feilbehandling.

Sivilombudsmann Hanne Harlem sagt at flere saker kan være behandlet feil, og det har kommet krav om granskning internt. Men nå har UNE konkludert, og den mener at det ikke er nødvendig.

I rapporten avviser nemnden å se på gamle saker:

«Vi ser ikke grunnlag for at UNE på eget initiativ gjennomgår tidligere vedtak på nytt.»

Les mer i dn.no