Flere titalls vil jobbe med integrering i Alver

Over 50 personer har søkt på å jobbe med ungdom og integrering på NAV Alver.
Foto: Jørgen Schyberg
Opptil 54 søkere er det til de to ledige stillingene som rettleder/sosialkonsulent i avdeling for ungdom og integrering.

Opptil 37 kvinner og 17 menn står på søkerlisten til stillingen, hvor søknadsfristen gikk ut i slutten av november.

Statistikk fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet viser at 2566 av 26273 innbyggere i kommunen har innvandrerbakgrunn.

Les hele saken i Strilen