Somaliere føler seg stigmatisert av Stavanger kommune

Kravet om at spesifikt somaliske helsearbeidere må levere negativ koronatest før de møter på jobb, har vakt reaksjoner. - Å unnlate å teste seg kan få konsekvenser, advarer helsedirektør Eli Karin Fosse som tilføyer at dét ikke har vært en problemstilling.
Foto: Stavanger kommune.
Direktøren for helse og velferd i Stavanger kommune bekrefter overfor NRK at de har bedt spesifikt somaliske helseansatte om å levere negativ koronatest før de kommer på jobb . Kravet gjelder uavhengig av om de har symptomer eller har vært i nærkontakt med smittede.

Over 220 personer har blitt bekreftet smittet i Stavanger siden lille julaften, skriver NRK. Mange av disse har somalisk bakgrunn. Kommunen har nå bedt ledere og sjefer i helsesektoren om å forlange negativ koronatest fra sine somalisk ansatte før de får komme på jobb.

– Hensynet til de sårbare veier tyngst

Helsedirektør Eli Karin Fosse sier til NRK at hun ser at “dette har sider som gjør det vanskelig for en folkegruppe i Stavanger”.

– Det ønsker vi ikke.  Men i en avveining om hensynet til å beskytte de mest sårbare brukerne våre, og det å ta hensyn til om noen kan føle at det er stigmatiserende, så har vi måttet ta hensyn til brukerne våre.

Kan få konsekvenser å nekte

Helsedirektøren sier videre at kravet stilles til de somaliske ansatte selv om de sier at de ikke har hatt kontakt med noen smittede, eller har symptomer selv. Hvis de nekter å teste seg, kan det få konsekvenser.

– Det er foreløpig ikke meldt seg som en problemstilling. Hvis noen absolutt ikke vil teste seg, så vil vedkommende bli satt til andre oppgaver som ikke innebærer direkte pasientkontakt til en karantenetid på ti dager er over, sier Fosse.

Reagerer kraftig på kommunekravet

Abdirahman Omar Moallim fra organisasjonen Unge minoriteter reagerer på kravet fra kommunen:

– Selv om vi anbefaler folk å ha lav terskel for å teste seg, kan du ikke be alle med somalisk bakgrunn om å teste seg bare fordi de tilhører det somaliske miljøet. Det bidrar til fordommer og stigmatisering, sier han til NRK.

Abdirahman Omar Moallim har fått flere meldinger fra somaliere som reagerer på måten Stavanger kommune har gått frem på.

– De sier at de får SMSer fra deres ledere og sjefer som ber dem å holde seg hjemme eller teste seg, selv om de ikke har vært nærkontakt med noen som har fått påvist smitte. Og selv om de ikke har vært på reise. De har egentlig ingen grunn til å teste seg eller være hjemme, sier Moallim.

Vil ikke uttale seg

NRK har også vært i kontakt med den somaliske foreningen i Stavanger, som kjenner til problemstillingen. Etter en dialog med NRK, har styrelederen her ikke valgt å uttale seg om saken. Men Abdirahman Omar Moallim fra Unge minoriteter mener kommunen har håndtert denne saken feil.

Selv jobber han i en organisasjon som aktivt har jobbet med å spre kunnskap og bistå somaliere i møte med pandemien.

Hjelper somalierne

– Vi bistår blant annet dem som har språklige vansker til å bestille test. Vi samarbeider med myndighetene og andre organisasjoner. Det er et ansvar for hver borger å forebygge smitte. Det er ingen som bevisst smitter andre, sier Moallim.

Han mener kommunens håndtering bidrar til ytterligere stigmatisering mot en utsatt gruppe.

– Somaliere møter allerede mange fordommer, og gjorde dette lenge før pandemien traff oss, sier han.