Krever Hans Rustad ut av Redaktørforeningen

Hans Rustad i Document må fjernes fra Redaktørforeningen, krever Filter-redaktør Harald Klungtveit.
Filter-redaktør Harald Klungtveit mener Norsk redaktørforening burde ta affære på Document-redaktør Hans Rustad sine meninger.

Klungtveit er sterkt kritisk til Rustads kommentarer om hendelsene i USA.

– Det er uakseptabelt at personer som fremmer høyreekstremisme og bidrar til å rettferdiggjøre angrep på reportere får anerkjennelse som pressefolk.

Norsk redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen, er rystet over Document-redaktørens uttalelser, men vil være varsom med å ta stilling til enkeltmedlemmers meninger og holdninger.

Les mer i Subjekt