Vil at mangfoldsdebatten skal bli til konkrete handlinger

Kommunikasjonsbyråene sliter med å rekruttere mangfoldig, mener Vidar Singh, som selv har erfaring fra feltet (Illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
– Jeg hadde akseptert at kommunikasjonsbransjen var hvit, rigid og ensporet. I dag angrer jeg på min passive holdning, skriver Vidar Singh.

I en kommentarartikkel i Kampanje skriver Singh om sine opplevelser i bransjen som eneste flerkulturelle i et firma på 90-tallet, og om treg utvikling i bransjen. Han har blant annet jobbet for GK og Schjærven.

– Som de fleste andre bransjer har heller ikke kommunikasjonsbransjen vært særlig innovativ eller endringsvillig.

Singh hevder det er tydelig at meningsbærere i bransjen mangler krysskulturelle kommunikasjonsferdigheter.

– Økt mangfold har blitt en slogan og et ideal de færreste virksomheter vil unnlate å stille seg bak. Men på de fleste arbeidsplasser fortsetter den homososiale reproduksjonen som før; at virksomheten ansetter personer som er like de som allerede jobber der.

Viktig å følge med i utviklingen

Etterhvert som Norge blir mer mangfoldig er også bransjen nødt til å se denne utviklingen.

– Om det er kommunikasjonsbransjen eller kunden som ønsker økt mangfold i byråene er i bunn og grunn uviktig. En endring må skje.