Fornøyde med regjeringens integreringskonferanse

NOVA har kartlagt den digitale utgave av regjeringens integreringskonferanse i 2020. Foto er tatt fra konferansen året før.
En evalueringsrapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA viser at flesteparten var fornøyd med fjorårets konferanse.

Rapporten svarer på et oppdrag for Kunnskapsdepartementet som ble tildelt NOVA i mars 2020.

Grunnet koronapandemien valgte arrangørene å ha konferansen på nett, men holdt fast på tidspunktet. Hovedtema for konferansen var “Sammen for å lykkes – Kommunenes, nærings-livets og frivillighetens bidrag til integrering i lokalsamfunn”, og hadde fokus på endringene i integreringsloven.

Flesteparten fornøyde

NOVA hevder det overordnede inntrykket fra alle kildene er at publikumer fornøyd med kon-feransen.

– I spørreundersøkelsen om årets konferanse, er det godt over 60 prosent som svarer «svært fornøyd» eller «fornøyd» på spørsmålene om informasjon i forkant av konferansen, konferanseprogrammet, åpningstalen til statsministeren, innlegget til integreringsminister Guri Melby og ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass Røren. Også resten av innlegg og utdelingen av Mangfoldsprisen får gode tilbakemeldinger, med over halvparten som melder at de er fornøyde eller svært fornøyde.

Tidspunkt og målgruppe

Når det gjelder hva som sees som den fremste utfordringen med konferansen, svarer flesteparten om tidspunktet, at konferansen arrangeres på dagtid på en ukedag. I tillegg sees språk som et vanlig hinder for tilgjengelighet.

– Regjeringen og deres arrangører av konferansen uttrykker et ønske å nå ut bredt, og tar også opp brede, forholdsvis allmenne spørsmål. Likevel kan det se ut til at de som deltar i stor grad er de som jobber profesjonelt med integreringsspørsmål, heller enn mannen i gata. En grunn til det kan altså være tidspunktet konferansen er lagt til, og en annen kan være språket. En tredje mulig grunn kan være selve innholdet.

Les hele rapporten