Innlegg: Norskfødte med innvandrerforeldre gjør en imponerende sosial reise i utdanningssystemet

Vi skal hverken svartmale eller skjønnmale integreringspolitikken. Men det vi vet, er at gode norskkunnskaper og kompetanse er sentralt for at innvandrere skal komme i arbeid.
45Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

DN 18. februar har Bård Bjerkholt en kommentar til beregningene i perspektivmeldingen om innvandring og bærekraft i statsfinansene. Bjerkholt gir en god beskrivelse av hva innvandring på lang sikt kan bety.

Jeg er helt enig i at det store problemet for velferden i fremtiden ikke er at det bor for få folk i Norge, men at for mange i yrkesaktiv alder ikke er i jobb.

Les mer i dn.no