Uavhengig konkursbo ber departementet omgjøre Født Fri-vedtak

Det uavhengige konkursboet etter Født Fri ber Kunnskapsdepartementet om å omgjøre vedtaket om å frata statsstøtten til Shabana Rehman.

I en rapport til Kunnskapsdepartementet, som behandler klagen på vedtaket i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDis), anbefaler konkursboet at Født Fri sin klage blir tatt til følge.

Bostyre ble oppnevnt av Oslo byfogdembete etter at Født Fri slo seg konkurs tidligere i år. Kunnskapsdepartementet ba deretter bostyret om kommentarer i forbindelse med Født Fris klage på IMDi stoppet støtten til Født Fri.

Les mer i nettavisen.no