Redd Barna

– Stortinget er i ferd med å vedta diskriminering av barn

Lovendringen vil bety en videreføring av en diskriminerende praksis mot enslige mindreårige asylsøkere på mottak.
Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har valgt å støtte regjeringens forslag om å lovfeste at UDI skal ha omsorgsansvar for barn mellom 15 og 18 år som har har flyktet alene til Norge. Redd Barna er dypt skuffet over innstillingen. – Nå er det bare et ørlite håp igjen, sier generalsekretær Birgitte Lange.
342Shares

Hun mener det er oppsiktsvekkende at flertallet i komiteen ikke har hørt på kritikken av forslaget, verken fra FNs organer eller fra de mange høringsinstansene. Leder av komiteen, Karin Andersen (SV), har tidligere uttrykt seg sterkt imot regjeringens forslag.

– Bryter med Grunnloven

Birgitte Lange sier i en pressemelding at lovendringen vil bety en videreføring av en diskriminerende praksis mot enslige mindreårige asylsøkere på mottak.

– Vi mener dessuten at dette bryter med Grunnloven som slår fast at ingen skal usaklig forskjellsbehandles, sier hun.

Redd Barna mener at omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere må overføres til Barnevernet. Det vil sikre like rettslige rammer, og et likeverdig omsorgstilbud som for andre barn.

– Det er store ulikheter i omsorgstilbudet til enslige mindreårige på mottak og andre barn under offentlig omsorg. UDI er verken etablert eller skolert for å gi omsorg til svært sårbare barn. Det har vært for stor forskjell på mottakene når det gjelder bemanning, faglig kompetanse og evne til å møte barns grunnleggende behov, sier Lange.

Stort engasjement, ørlite håp

Hun forteller om et stort engasjement for at barna skal få den omsorgen de har krav på. Redd Barnas opprop for å stoppe lovforslaget, og heller overføre omsorgsansvaret til Barnevernet, har i skrivende stund over 10 000 signaturer.

Saken skal opp i Stortinget 27. april.

–Nå er det kun et ørlite håp igjen om at Stortinget i plenum tar til fornuft og velger å stemme mot forslaget ved voteringen neste tirsdag, sier Lange.