Vil mobilisere lokale menigheter mot ensomhet og utenforskap

KRISTIANSAND: - Menigheter kan stå i fare for å lage en «kjernefamilieegoisme», mener Øivind Augland, leder for nettverket Beveg Kristiansand. Nå går menigheter sammen for å bekjempe ensomhet og fattigdom i byen.

VIL BEVEGE BYEN: Beveg Kristiansand består av 40 menigheter fra ulike kirkesamfunn i sørlandsbyen. Fra venstre: Øivind Augland (Hånes frikirke), Ane Ugland Albæk (St. Ansgars menighet), Rune Tobiassen (Østsida frikirke), Øyvind Valvik (Filadelfia), Fred Henry Berg og Silje Wik Vesterfjell (Kristiansand domkirkes menighet) og Ole Lunde (næringslivsleder). (Anne Lise Valdez)

Les mer i vl.no