Er det oljen eller islamske lover som stenger kvinner ute av arbeidsmarkedet i Midtøsten?

Forskerne er uenige om hva som er årsaken.

Få steder i verden er det færre kvinner i betalt jobb enn i Midtøsten og de arabiske statene. Kun én av fem kvinner har jobb i denne regionen, mot fire av fem menn.

Det har fått forskerne til å stille spørsmål om hva som er årsaken til at kvinner blir utestengt fra arbeidslivet. Er det kulturen? Islam? Oljen?

Forskere fra Høyskolen Kristiania utfordrer en mye sitert teori fra 2008 om at oljen har skylda.

I en studie undersøker Knut-Eric Joslin og Frode Martin Nordvik hvorvidt store oljefunn påvirker kvinnelig yrkesdeltagelse i 126 land. De finner ikke noen slik sammenheng.

Les mer i forskning.no