Har sittet 11 år i mottak etter uriktig dom

Gziawi Habtemariam Habteslasie har fått endelig avslag på asylsøknaden sin. Nå krever han ny behandling av saken sin etter å ha blitt frifunnet for en uriktig domfellelse.

I 2010 ble 55 år gamle Gziawi Habtemariam Habteslasie feilaktig dømt til 45 dager i fengsel for å ha kommet til Norge med ID-papirer som ikke var hans egne.

Etter å ha bodd over ti år på asylmottak, det siste året i Florø, ble han i mars i år frifunnet av retten, og vil nå at utlendingsmyndighetene ser på saken hans på nytt.

Via en tolk forklarer han på sitt morsmål tigrinja at tiden i fengselet var en påkjenning.

Les mer i vg.no