Regjeringen vil ha kjønnsbalanse – men Fatima vil ikke tvinges inn i moské-styre

Støre-regjeringen vil stille krav til likestilling i alle tros- og livssynssamfunn for å gi statsstøtte. – Uheldig, mener Islamsk Råd Norge.

– Det er på tide at kvinner kommer inn i styret, men det er feil å sette krav, sier Fatima Egeh.

I en årrekke har hun vært medlem av Tawfiiq Islamsk Senter, en somalisk moské i Oslo.

Moskéen ble grunnlagt av norsksomaliere for over 30 år siden. Frem til i dag har det ikke vært en eneste kvinne i styret.

Ifølge Egeh står det ikke noe i vedtektene som forbyr dette. Hun kjenner heller ikke til at kvinner er blitt nektet styreverv.

Les mer i nrk.no