Religionssatire kan ha vært viktigere for verdiene våre enn religion

En avhandling om Europas satirehistorie argumenterer for at det å gjøre narr av kristendommen har gjort mer for å forme moderne samfunnsverdier enn religionen selv.

Åpner man en bok om Europas historie, fyller kristendom og religion en hel del sider.

Men ifølge en ny doktorgradsavhandling har religionssatiren også vært viktig for utviklingen av vårt moderne samfunn.

Analysen indikerer at våre demokratiske verdier har mer til felles med satiren over kristendom enn selve de kristne ideene.

Siden religionssatire har vært mye mer utbredt i Europa enn i andre deler av verden, kan den ha formet kulturen vår mye mer enn vi tror.

Les mer i forskning.no