Fem millioner tredjedoser til Norges folk kunne også gått til førstedoser for alle borgere i Republikken Kongo. Vi velger å ta vaksiner fra det globale sør, skriver artikkelforfatteren.
Foto: WHO
Det er både uetisk og uten langvarig virkning at mennesker i fattige land skal bære smitterisikoen for oss, skriver Ley Muller i dette innlegget. 

Det er behagelig å tenke at pandemiens fortsettelse er på grunn av alle de andre: de som reiser, de som bor tett inntil hverandre, de som nøler med å vaksinere seg. Men det er ikke vaksinemotstand i Sør-Afrika som har ført til omikron; det er vi som har tilrettelagt for mutasjonen. 

Trippel-beskyttelse til oss, ingen beskyttelse til andre

Da vi friske voksne, meg selv inkludert, tok dose to, var det imot Verdens helseorganisasjons klare anbefaling, fordi det gjorde at vi kjøpte opp doser fra lav- og middelinntektsland. Verdens helseorganisasjon (WHO), Leger Uten Grenser, COVAX (allianse opprettet av WHO og GAVI – Global Alliance for Vaccines and Immunisation) mfl. ba oss så tidlig som i januar 2021 om å la de mest sårbare i andre land i det minste få dose én. Men vi hørte ikke etter. Vi ville så gjerne kjøpe oss ut av pandemien. Med andre ord, kjøpe oss fri fra risiko, og la noen andre ta den risikoen. 

Når vi nå skal ta dose tre, kjøper vi igjen opp vaksiner som kunne gått til disse landene. Vår trippel-beskyttelse er en direkte årsak til at 99 prosent av folk i lavinntektsland ikke har fått én eneste dose, og 90 prosent i middelinntektsland.

Noe er galt med vaksinefordelingen

Videre har vi ingen bevis på at nåværende vaksiner vil beskytte oss mot omikron. Det vi dog har bevis på er at dersom folk i lav- og middelinntektsland fortsetter å mangle vaksiner, kommer pandemien bare til å fortsette. Det er ikke bare uetisk at vi prøver å betale for at andre (folk som er fattige, ikke-hvite, og ikke-vestlige) skal bære smitterisikoen og ikke oss; det fungerer heller ikke. 

Dersom folk i lav- og middelinntektsland fortsetter å mangle vaksiner, kommer pandemien bare til å fortsette.

En hypotese er at omikron muterte seg fram i kroppen til en uvaksinert, immunsvak person, kanskje en person i det sørlige Afrika, for eksempel med ubehandlet HIV.  Det vil si: en person som, hvis denne befant seg i Norge, hadde vært blant de aller første til å bli vaksinert. At den personen ikke ble vaksinert – og at vi i Norge nå får tre doser – sier noe stygt om vaksinefordelinger. 

Ingen av oss kan se bort fra at det er oss – i rike land – som styrer vaksinefordelingen, fordi det er vi som har de dype lommene. 

Korttenkt korona-nasjonalisme

I en pressekonferanse den 2. desember sa Raymond Johansen i Oslo: «Viruset og pandemien er uforutsigbare». Er det sant? Det er helt forutsigbart at mutasjoner kommer når så mange folk ikke er vaksinerte. Deretter sa han: «Jeg skjønner at folk er slitne, og vi skal holde Oslo åpent så mye som mulig.» Hele verden er sliten, ja. Da er det kjipt at vi synes vi fortjener å ha et kollektivt, vanlig liv når verden er så urettferdig, og spesielt når det er vi som bidrar aktivt til denne urettferdigheten. 

I en kronikk kalte Snorre Valen dose 3 for friske voksne «korttenkt korona-nasjonalisme». Jeg lurer på om «nasjonalisme» ikke er en tilstrekkelig beskrivelse, og om kanskje dette havner mer under en enda mindre sjarmerende beskrivelse. Gang på gang velger vi å ta bort vaksiner fra det globale sør, bare fordi vi har penger til å gjøre det. Norges fem millioner tredjedoser kunne for eksempel vært førstedoser for hele den kongolesiske befolkningen. Vårt innkjøp – vårt potensielle bidrag – har veldig mye å si.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.