Norsk-pakistansk søskenpar i bystyremøte

Oslo Aps Farukh og Maria Qureshi er det første norsk-pakistanske søskenparet i lokalpolitikken.
Foto: Privat
Farukh og Maria Qureshi var på det siste tilstedeværende møtet i bystyret før de nye pandemi-restriksjonene i Oslo.

Qureshi er varamedlem til styret hos LO i Oslo og bystyrerepresentant hos Oslo Arbeiderparti.

Søster Maria har lenge vært aktiv i AUF og har vært både lokallagsleder for Søndre Nordstrand AUF og har sittet i fylkesstyre til AUF i Oslo.

Under møtet tok hun opp situasjonen i Oslos mangfoldige sørlige bydeler:

Vi har over lengre tid satset på Mortensrud gjennom flere tiltak, men det samme kan ikke sies om det gamle høyrebyrådet. Plasthall, slitt og brukt kunstgressbane, og ikke evnen til å forstå hverken behovet eller utfordringene i bydelen. Og på toppen av det en Høyre-ledet regjering som bare var innom Mortensrud med tomme løfter. Vi i er i gang med å bygge ut Mortensrud, vi har et etablert et jobbsenter, som kan være med på å gi håp til unge voksne om å komme i arbeid og bidra inn i felleskapet. Det er langsiktig investering i fremtiden til unge voksne og et godt og trygt samfunn.

Fokus på like muligheter

For søskenparet er det viktig å ha reell satsing på nærmiljøet.

– Nærmiljøet er svært viktig for oss som er oppvokst og holder til på Oslo sør. Å skaper et godt nærmiljø for alle handler om like muligheter.

For både Farukh og søsteren kom det politiske engasjementet som følge av 22. juli, hvor Maria meldte seg inn i AUF og Farukh i Arbeiderpartiet.

– For oss var dette en oppvekker. Vi ville stå opp for en samfunnsutvikling som handler om inkludering. For oss handlet også politikken om å kunne være rollemodeller innenfor vårt eget miljø, vise at det går an å lykkes.

Vil fremme et positivt bilde

Spesielt tenker man på barn og unge fra Søndre Nordstrand og Mortensrud, om hvordan representasjon kan være en oppmuntring.

– Vi tenker det er viktig å være synlige. For mange barn og unge mister drømmen sin på veien. Og det trengs rollemodeller, som viser at det er mulig å oppnå drømmen sine.

Som Mortensrud-beboere er søskenparet klar over de mange sosiale utfordringene.

– Samtidig er det også viktig for oss som lokalpoltikere å fremme og vise til de gode tiltakene som har blitt gjort frem til nå, slik at ting blir bedre. Mortensrud har formet oss, og gitt oss muligheten til å gjøre Oslo og Norge bedre.

Står på for bydelen

Et av tiltakene som lokalpolitikerne gleder seg over er det nye lokale biblioteket.

– Et slikt møteplass er spesielt viktig å ha for barn og unge, men også for folk i alle aldre. Under nedstengingen har vi sett behovet for nettopp møteplasser som gir sosial utjevning.

Fra nå av vil flere av møtene foregå på nett, noe som ikke demper på engasjementet til de to lokalpolitikerne.

– Vi skal fortsatt bruke oss selv som rollemodeller, og få til positive endringer i Oslo Sør og byen vår, forteller han.