UDI: Flertallet av asylsøkerne som kommer hit får bli

Flertallet av asylsøkerne som kommer til Norge får bli, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI). 87 prosent av søknadene som er behandlet, ble innvilget.

Det betyr en innvilgelsesprosent som er godt over dobbelt så høy som snittet i EU, ifølge UDI-direktør Frode Forfang.

– Årsaken er at EU-landene får veldig mange asylsøkere fra land hvor de ikke har behov for beskyttelse. Norge har i mye større grad klart å unngå den type asylankomster, sier han.

Over 60 prosent av de som kommer til Norge kommer fra land som Syria, Afghanistan og Eritrea. Nesten alle asylsøkere fra disse landene får innvilget beskyttelse.

Les mer i nrk.no