Frustrert over manglende flerkulturell kompetanse i skolen

Ap-politiker Ubah Aden mener lærerne er en viktig brikke for å fange opp negativ sosial kontroll i innvandrermiljøer. Universitetslektor Hein Lindquist frykter at for mye involvering i oppdragelse, kan bidra til at innvandrerforeldre tar barna ut av skolen.

En ny rapport fra IMDi slår fast at stereotypiene rundt unge innvandrermenn begrenser deres mulighet til å få hjelp.

– Det var ingen som så meg som et offer, men heller som en voldsutøver, fortalte «Ahmed» til Dagsavisen Fremtiden i november. Ahmed er ikke hans ekte navn, men navnet vi bruker for å beskytte hans identitet.

Les mer i dagsavisen.no