Det finnes ingen moralsk, praktisk eller biologisk grunn til å nekte likestilling, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Census Bureau
Vi har behov for en ny forståelse av relasjonene mellom individ, fellesskap og samfunnets institusjoner, skriver Mahla Norouzi i dette innlegget. 

Selvfølgelig er det forskjell på mennesker. Smaken er forskjellig; tanker, nasjonalitet, rase og språk varierer. Derfor er det behov for et samfunn som balanserer disse forskjellene og forener oss. Legg merke til at ingenting annet enn åndelig kraft kan skape slik enhet fordi materielle forhold og intellektuelle aspekter er så forskjellige blant mennesker at noen overordnet enhet ikke er mulig på noen annen måte. 

Samfunnet avhengig av harmoniske relasjoner

Men i skyggen av en sjel kan alle bli ett, slik alle får lys fra solen. Derfor, ved hjelp av det himmelske samfunnet, der den guddommelige loven gjelder, kan vi overvinne forholdene inntil forskjellene utviskes.

Realiseringen av prinsippet om menneskehetens enhet er samtidig målet og virkeprinsippet for åpenbaringen fra Bahá’u’lláh, grunnleggeren av bahaireligionen. Bahá’u’lláh sammenlignet menneskenes verden med menneskekroppen. I denne organismen spiller millioner av celler, forskjellige i form og funksjon, sin rolle i å opprettholde et sunt system. På samme måte tjener harmoniske relasjoner mellom individer, samfunn og institusjoner til å opprettholde samfunnet og tillate sivilisasjonens fremgang.

Fordommer elimineres

Vi lever i dag i en unik periode av historien. Etter hvert som menneskeheten er på vei ut fra barndommen og nærmer seg sin kollektive modenhet, blir behovet for en ny forståelse av relasjonene mellom individet, fellesskapet og samfunnets institusjoner stadig mer presserende.

Overbevisningen om at vi tilhører én menneskelig familie er kjernen i bahá’í-troen. Prinsippet om menneskehetens enhet er omdreiningen som Bahá’u’lláhs lære dreier seg om.

Aksept av enheten i den menneskelige verden krever at alle fordommer, enten de er rasemessige, religiøse eller basert på kjønn, elimineres fullstendig.

Ingen dekning for å nekte likestilling

Misforståelsene og fordommene som gjør en gruppe mennesker overlegne over andre, bidrar sterkt til menneskehetens problemer i dag. Dette er en fordom, misforståelse eller misoppfatning om andre som er basert på uvitenhet og lukker øynene våre for det faktum at hver person, som et mineral har «Krim-steiner» og innehar et åndelig vesen med unike talenter og evner.

‘Abdu’l-Bah sier: «Søk sannheten av hele ditt hjerte og bli venner med alle mennesker.» Å oppnå full likestilling mellom menn og kvinner er en av de viktigste forutsetningene for å bygge en samlet verden. Kjønnsskjevhet fremmer urettferdighet mot kvinner og fremmer holdninger og vaner hos menn som strekker seg fra familien til arbeidsplassen og til det økonomiske og politiske livet, og til slutt til mellomstatlige relasjoner. Det er ingen moralsk, praktisk eller biologisk grunn til å nekte likestilling. 

‘Abdu’l-Bah sier: «Menneskehetens verden har to vinger – den ene er kvinnene, og den andre er mennene. Ikke før begge vingene er utviklet i samme grad, kan fuglen fly.»

Å oppnå full likestilling mellom menn og kvinner er en av de viktigste forutsetningene for å bygge en samlet verden.

Ingen kultur eller etnisitet er andre overlegen. Alle har like mye guddommelig kjærlighet. ‘Abdu’l-Bah sier: «Alle mennesker er skapelsen av én Gud, og alle skapninger er i skyggen av en hyrde.»

Å elske verden

Erkjennelsen fra samfunnsvitenskapene og biologien om at det bare finnes én enkelt menneskeslekt har fjernet ethvert grunnlag for rasemessige fordommer. Alle fra en hvilken som helst bakgrunn kan bidra til å forbedre verden.

Rasisme forsinker fremveksten av ofrenes potensielle talenter og evner, leder dens promotører til korrupsjon og stopper menneskehetens fremgang. For å overvinne dette problemet må prinsippet om menneskehetens enhet være universelt etablert og beskyttet ved lov og gjennom sosial politikk.

Å elske menneskene i verden betyr ikke å forlate kjærligheten til hjemlandet. Men uhemmet nasjonalisme og tilhørende fordommer må vike for lojalitet i bredere forstand og for kjærlighet til menneskeheten som helhet. Abdu’l-Bahá sier: Det tilkommer ikke ham å rose seg som elsker sitt eget land, men heller ham som elsker hele verden.»

Felles forståelse for enheten

Religiøse forskjeller gjennom historien har ført til mange kriger og spenninger og har vært et stort hinder for fremgang. Men med ordene til Bahá’u’lláh er religion «en stor sak for verdens orden og min tillit til det mulige.»

Religiøse fordommer må elimineres når menneskeheten beveger seg mot puberteten. Tilhengere av alle religioner må tenke på hvordan forskjellene deres kan løses. Utfordringen for deres ledere er å se på situasjonen til mennesker rundt om i verden og spørre seg selv om de kan legge til side forskjellene sine med en ånd av toleranse og gjensidig toleranse, slik at de kan jobbe sammen for å fremme menneskelig forståelse og fremme fred og forsoning. 

Til slutt vil jeg påpeke at et en av problemene i vårt samfunn nå er at vi mennesker ikke er forent med enheten i den menneskelige verden.

Å oppnå enheten i den menneskelige verden er ikke vanskelig. La ditt hjerte brenne av kjærlig godhet for alle som måtte krysse din vei. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.