Det brukt tunge maskiner for å destruere bahaiers hjem i Iran, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Bahai World News Service
Norske myndigheter har ressurser til å bidra til bahaiers trygghet, skriver Mahla Norouzi i dette innlegget.

Jeg ber alle om å heve stemmen, og jeg ber med dette om at den fryktelige forfølgelsen av bahaier i Iran umiddelbart stanses. 

Bahaier i Norge er fortvilet

Hver dag blir jeg presentert for nyheter fra Iran om forfølgelse av bahaiene, tilhengerne av Bahai-religionen. Det er mellom fem og syv millioner av oss i verden, og religionen vår ble etablert i det som da het Persia (i dag Iran) på midten av 1800-tallet. I Norge er det også godt over 1000 av oss. Diane Ala’i er representant for Bahai International Community (BIC) til FN i Genève, og uttalte om den siste tidens eskalering av iranske myndigheters forfølgelse av bahaier: «Iranske myndigheter praktiserer en steg-for-steg-plan der de først sprer løgner og hatefulle ytringer, og senere følger opp med raids og arrestasjoner. Videre okkuperer de bahaiers eiendommer og ødelegger dem. Hva blir det neste? Det internasjonale samfunnet må handle før det er for sent.»   

Dette er en mørk tid i Iran, og regjeringen i landet intensiverer sin systematiske forfølgelse av bahai-samfunnet. Bahaier i Norge er også fortvilet og ber norske myndigheter om å handle.

Nektes utdannelse

Det er 40 år siden regjeringen i Iran arresterte over 40 menn og kvinner i Shiraz, inkludert den unge kvinnen Mona Mahmudnizhad, en barneklasselærer på 17 år. Mange av disse uskyldige sjelene opplevde martyrdøden ved henging.

Jeg ber alle om å heve stemmen

Bahaiers flere tiår lange kampanje med arrestasjoner og hatefulle ytringer er nå forsterket ved riving av hjem, konfiskering av land og en systematisk nekting av utdanning til bahai-studenter i universitetsalder. Metodene kan ha endret seg, men hensikten ser ut til å være den samme: å utrydde bahai-troen i landet den ble født i.

Norge bør hjelpe

For å gjøre det klart: det var raseri og press fra det internasjonale samfunnet som stoppet regjeringen i Iran fra å fortsette sine brutale henrettelser av bahaier på 1980-tallet. Vi vet godt hvor mange grove maktmisbruk og brudd på menneskerettigheter som finner sted rundt om i verden, men vi håper at folk i Norge og rundt om i verden nå vil prioritere å snakke om hva som skjer med bahaiene. I Iran bes også folkevalgte om å gjøre det samme.

I BICs oppfordring til FN i Genève kom ferske opptrappinger i forfølgelsen til overflaten. Bare dager etter graverende angrep mot bahaiene, har opptil 200 representanter for iranske myndigheter og lokale agenter stengt av landsbyen Roushankouh, i Mazandaran-provinsen, hvor et stort antall bahaier bor, og der er det brukt tunge maskiner for å destruere bahaiers hjem. Veier inn og ut av landsbyen er sperret.

Alle som forsøkte å utfordre agentene ble arrestert og satt i håndjern. Agenter har konfiskert mobiltelefonene til de tilstedeværende og forbudt filming. Naboer er advart om å bli i hjemmene sine og utestengt fra å filme eller fotografere. Fire boliger som var under bygging er allerede ødelagt. Myndighetene installerer robuste metallgjerder for å begrense bahaienes tilgang til deres egne hjem.

Bahaiene i Roushankouh har mange ganger tidligere også vært utsatt konfiskering av landområder og riving av hjem. Over hundre er angrepet eller fengslet den siste måneden. 

Som en medlem av bahai-samfunnet er jeg veldig opprørt over disse begivenhetene. Hvor lenge skal iranske myndigheter fortsette sin forfølgelse av bahaiene i Iran? Hvor kommer hatet fra? Hvor lenge varer grusomhetene? Hvorfor står ikke et mektig land som Norge bak bahaier i Iran?

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.