Utenlandske forskere jobber og formidler mer enn norske forskere

For første gang tar Tidsbrukundersøkelsen til Nifu for seg forskjellen på ansatte med norsk og utenlandsk statsborgerskap. Utenlandske kvinner jobber aller mest.
19Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Kvinnelige professorer med utenlandsk bakgrunn jobber mest, viser Nifus siste tidsbrukundersøkelse, med 51,5 timers arbeidsuke. Utenlandske ansatte ved universiteter og høgskoler, både kvinner og menn, i nesten alle stillingstyper arbeider mer enn de norske: i gjennomsnitt nesten halvannen time mer per uke, heter det i sammendraget i rapporten.

Les mer i khrono.no