– Still krav til beskyttelse av flyktningbarn

Fortsatt for mange barn som bor i leire under uakseptable forhold, sier Redd Barnas Camilla Scharffscher Engeset.
Foto: reddbarna.no
En ny kald vinter i de greske flyktningleirene får Redd Barna til å reagere kraftig på hvordan barn behandles.
274Shares

Helsemessige utfordringer, innskrenkninger på bevegelsesfrihet og økonomiske begrensninger preger hverdagens for flyktninger, asylsøkere og migranter i de greske leirene.

Utrops seneste reportasje om situasjonen i de greske leirene får Redd Barna til å reagere kraftig, særlig med tanke på barns situasjon i leirene.

Shirin Tinnesand, forsker på bistandsarbeid, som selv har jobbet profesjonelt på Lesvos siden mars 2020, beskriver situasjonen slik:

– Noen av barna har vært der så lenge som fire-fem, kanskje seks år. I utgangspunktet har greske myndigheter et ansvar i å tilby formell utdanning. Det er noen flyktningbarn som har mottatt undervisning gjennom det formelle systemet, men det er få. Mange barn har bare fått en slags undervisning uten dokumentasjon. Ingen sjekker kvaliteten på undervisningen. Greske myndigheter var mye bedre på å få barna inn i skoleklasser før, men på grunn av manglende oppfølging, deriblant av språk, stilte flere lærere og foreldre seg motvillige, og dermed ble tilbudet redusert.

Ut mot forholdene

Spesialrådgiver for barn på flukt i Redd Barna, Camilla Scharffscher Engeset, hevder Redd Barna mener det er viktig å ikke glemmer barna i flyktningleirene i Hellas.

– Selv om det er færre barn i leirene nå enn tidligere, så er det fremdeles mange barn som bor i leire under uakseptable forhold. Mange av dem er under 12 år gamle. Barnas rettigheter brytes daglig. De får ikke nødvendig beskyttelse, har ikke et trygt sted å sove, og kun begrenset tilgang til utdanning.

Viktig å stille krav til barns rettigheter

I tillegg er Redd Barna sterkt kritisk til at barn på flukt holdes i fengselslignende leire eller mottak.

– To nye “Closed Controlled Access Centers”  åpnet i november på Lesvos og Kos. Selv kortvarig internering av barn kan føre til sykdom og traumer. FNs barnekomite er helt tydelig på at internering av barn på flukt aldri er til barnets beste.

Ifølge henne er løsningen at europeiske land samarbeider for å sikre bedre løsninger for barn på flukt.

– Redd Barna mener Norge bør stille tydelige krav til at barns rettigheter respekteres og prioriteres i Europas asyl- og flyktningpolitikk, og at Norge bidrar til at barn får den beskyttelsen de har rett og behov på gjennom å relokalisere flere asylsøkere til Norge.