Fallende engasjement for Resett, Document og Rights på sosiale medier

Rekordhøyt engasjement tidlig i pandemien er snudd til nedadgående trend.

De fleste norske nettaviser hadde en solid oppsving i publikumsengasjement på sosiale medier da pandemien kom i mars 2020.

Trenden ser også ut til å ha fortsatt ut 2021, hvis man justerer for korona-oppsvingen, viser tall fra analyseverktøyet Storyboard.

Les mer i journalisten.no