HRS fratas nomineringsrett til Une

Justisminister Emilie Enger Mehl fratar innvandringskritiske Human Rights Service retten til å foreslå nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda.

Une utnevner hvert fjerde år nye nemndmedlemmer. Fylkesmenn, Norges Juristforbund, Samfunnsviterne og flere humanitære organisasjoner som arbeider på arbeider på flyktning-, asyl- eller innvandringsområdet, får foreslå kandidater.

Daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) avgjorde i 2016 at omstridte Human Rights Service skulle få status nettopp som en humanitær organisasjon på dette feltet – og dermed få rett til å foreslå kandidater til Une.

Det er denne retten Mehl vil frata stiftelsen. Neste utnevnelsesrunde er i 2024.

Les mer i tv2.no