Bufdir har en kampanje om krisesentre.

Hvor kan du få hjelp?

Du kan ringe 116 006. Da kommer du til VOlinjen.no  En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Du kan få hjelp på nettstedet Dinutvei – Nasjonal veiviser ved vold og overgrep. 

Dinuvei.no har informasjon på 14 språk. Trykk her for å besøke nettstedet og lese på flere språk.

Du kan også se filmer på flere språk om hvor du får hjelp.

Trykk her for å se film på norsk.

Trykk her for å se film på urdu.

Trykk her for å se film på tyrkisk.

Trykk her for å se film på thai.

Trykk her for å se film på spansk.

Trykk her for å se film på sorani.

Trykk her for å se film på somali.

Trykk her for å se film på samisk.

Trykk her for å se film på russisk.

Trykk her for å se film på polsk.

Trykk her for å se film på fransk.

Trykk her for å se film på farsi.

Trykk her for å se film på engelsk.

Trykk her for å se film på arabisk.