Lokalavis sender TV-nyheiter på arabisk

Framfor kamera i Vest-Telemark blads TV-kanal gir nyheitsankera deg nyheiter på arabisk og andre framandspråk.