Ble dømt for brudd på utlendingsloven – har fått ny mottakskontrakt

Asylaktøren ble dømt i tingretten for å ha utnyttet utenlandsk arbeidskraft. Før anken er behandlet, har samme aktør nå fått ny mottakskontrakt.

– Det er veldig uheldig at drivere av eller underleverandører til asylmottak er dømt for slike forhold som det refereres til, sier direktør for Mottak og retur i UDI, Borghild Fløtre.

Hun erkjenner at UDI ikke har kjent til saken:

I 2021 ble ett av selskapene forretningsmann Stein Matre er styreleder for, dømt i tingretten til å betale en bot for å ha utnyttet utenlandsk arbeidskraft. Dommen er anket til lagmannsretten og er derfor ikke rettskraftig.

Les mer i vg.no