Folk flest ser ikke på innvandring som en trussel mot velferdsstaten

Mer innvandring øker skepsisen til samfunnets velferdsordninger. Men bare blant dem som allerede er skeptiske til innvandrere.
324Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Når innvandring gjør befolkningen mer variert, synker støtten til velferdsstaten, antyder noen undersøkelser. Men det er nok ikke så enkelt, viser nyere forskning fra NTNU.

– Lite tyder på at en mer flerkulturell befolkning eller større motvilje mot andre etniske grupper, i seg selv forklarer holdninger rundt likhet eller tiltak for å redusere ulikhetene, sier professor Tor Georg Jakobsen ved NTNU.

En ny undersøkelse tar for seg folks holdninger til å dele av velferden, og om denne blir påvirket av andelen innvandrere eller snarere folk fra andre etniske grupper. Forskerne tok for seg svar fra rundt 310.000 personer i rundt 100 land.

Les mer i forskning.no