– Farlig å gjøre politikk til et spørsmål om identitet

Valget i Bosnia har ikke tatt på alvor bekymringene fra bosniere som stemmer i utlandet, skriver spaltist.
Foto: Jennifer Boyer
Det korrupte politiske systemet i mitt tidligere hjemland er ikke interessert i å la min stemme telle., skriver Adresseavisen-spaltist.

Nylig har det vært valg i Bosnia-Hercegovina. Norsk-bosniske Azra Halilovic har kommentert valget i sin spalte, og er kritisk til hvordan utenlandsbosniere har blitt behandlet.

En kan bli demotivert av mindre. På tross av at mange av oss bosniere bor i utviklede demokratiske land, og at vi med vår kunnskap om de fungerende systemer kunne vært gull verdt for Bosnia, har de som sitter med makten i Bosnia liten interesse å involvere oss.

Les mer i Adresseavisen