Vil gi minoritetsungdom bedre psykisk helsetjeneste

Førsteamanuensis Petter Viksveen ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjeneste ved Universitetet i Stavanger skal lede prosjektet ung.no.
Foto: uis.no
Hovedmålet med å tilpasse ung.no er å til å styrke psykisk helse blant unge med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger, sier prosjektleder Petter Viksveen.
19Shares

Om fire år kan ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger finne helseinformasjon tilpasset deres kulturelle bakgrunn på ung.no.

For å lære mer om den psykiske helsen blant disse gruppene, og hva slags behov de har når det gjelder digitale psykiske helsetjenester, skal prosjektet «InvolveMENT» aktivt involvere dem i forskningen.

– Vi har med minoritetsungdom fra starten som representanter. De skal bidra til å forme og gjennomføre prosjektet med oss. Det er jo en selvfølge når man har et prosjekt som har fokus på unge, da er jo de unge de mest sentrale aktørene, sier sier prosjektleder Petter Viksveen.

Les mer i NRK