«Selv om en ytring er lovlig, så må ikke norske myndigheter stille seg bak den»

Regjeringen tar avstand fra koran-brenningen

Sterke krefter ønsker å bruke situasjoner og hendelser til å skape konflikt og motsetninger. Budskap forvrenges, forsterkes og formidles med en voldsom kraft gjennom sosiale medier, mener norske myndigheter.
Foto: Skjermdump
– Sians strategi er å provosere gjennom å brenne Koranen. Det er et virkemiddel vi tar avstand fra nettopp fordi vi ikke ønsker en stadig mer polarisert samfunnsdebatt, i følge Jens Frølich Holte, statssekretær i Utenriksdepartementet.

–Selv om en ytring er lovlig og innenfor rammen av ytringsfriheten, så må ikke nødvendigvis norske myndigheter stille seg bak den. Dette gjelder for Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) handling i Kristiansand; regjeringen tar avstand fra handlingen, skriver Jens Frølich Holte, statssekretær i Utenriksdepartementet i et innlegg i VG.

– Sians strategi er å provosere gjennom å brenne Koranen. Det er et virkemiddel vi tar avstand fra nettopp fordi vi ikke ønsker en stadig mer polarisert samfunnsdebatt. Ingen vanskelige samfunnsutfordringer blir bedre av at vi slutter å diskutere med hverandre og heller går over til å provosere og hetse hverandre, skriver han videre.

Videre skriver han følgende:

– I den tiden vi lever i, vinner usikkerhet og mistro terreng. Sterke krefter ønsker å bruke situasjoner og hendelser til å skape konflikt og motsetninger. Budskap forvrenges, forsterkes og formidles med en voldsom kraft gjennom sosiale medier. For regjeringen er det et mål å arbeide for gjensidig respekt for hverandres tro, meninger og veivalg. Også når det er vanskelig og ubehagelig.”

– Avisa Dagens redaktør, Vebjørn Selbekk, påstår at Norge «tasser på filttøfler i den internasjonale samfunnsdebatten» av hensyn til kampanjen for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. Det er helt feil. Konsistent norsk politikk er grunnlaget for vårt arbeid for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. Det gjøres ingen tilpasninger eller endringer. Som sagt, Norges forsvar for menneskerettighetene er helt sentralt i vår utenrikspolitikk. Slik har det alltid vært, og slik vil det fortsette å være.

Samtidig er Holte klar på at Norges forsvar for menneskerettighetene er helt sentralt i utenrikspolitikk.

– Slik har det alltid vært og slik vil det fortsette å være. Ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet er grunnleggende menneskerettigheter. Uten ytringsfrihet er det ikke mulig å fritt praktisere sin tro eller religion. Og uten tros- og livssynsfrihet, så er det ikke ytringsfrihet.