Oversett denne boka til norsk!

I tidsrommet 1915-1970 utvandret seks millioner svarte i USA fra sørstatene til nordstatene. De flyktet fra et altomfattende, undertrykkende kastesystem – nedfelt i de såkalte Jim Crow-lovene, i Norge gjerne kjent som segregeringen. Her hjemme har de fleste hørt om «rasedelte» offentlige toaletter, Rosa Parks og Ku Klux Klan, men jeg mistenker at få er klar over hvor langvarig, brutal og lammende urettferdig diskrimineringen var i sørstatene helt fram til loven om borgerrettigheter (Civil Rights Act) ble vedtatt i 1964, ja i mange tilfeller enda lenger. I alle fall fikk jeg selv et nytt bilde av denne delen av nyere amerikansk historie gjennom boka.

Men det er ikke bare nordmenn som ikke fullt ut har fordøyd de harde realitetene når det gjelder rasisme og diskriminering på den andre siden av dammen. Heller ikke i USA har «den store migrasjonen» vært særlig godt kjent utenfor akademiske kretser, skriver forfatter Isabel Wilkerson (f. 1961) i bokas etterord. Dette hullet i den kollektive amerikanske hukommelsen var hovedårsaken til at den Pulitzer-pris-vinnende journalisten og professoren en gang på 1990-tallet bestemte seg for å skrive en bok om temaet. Og for en bok det har blitt!

Språk og historie
Allerede fra første setning blir leseren sugd inn i begivenhetene. Wilkerson har fått til en sjeldent vellykket krysning mellom journalistikk, skjønnlitteratur og forskning. Med sine 550 sider, pluss noteapparat og register, er boka en murstein, men føles verken tung eller hard i kantene. Språket er glimrende gjennom hele boka. I de delene der vi følger enkeltpersoner, er fortellerformen litterær, uten at det forminsker det bunnsolide dokumentariske og forskningsbaserte arbeidet.

Wilkerson har lagt ned en enorm innsats i å intervjue tidsvitner, gå gjennom historisk kildemateriale og sette seg inn i og formidle forskning om temaet. Etter intervjuer med rundt 1200 personer, valgte hun tre hovedpersoner som vi følger fra barndommen og helt fram til de dør. De tre; den opprørske og rettferdighetssøkende arbeideren George, den elskelige og jordnære bomullsplukkeren Ida Mae og den ambisiøse og plagede legen Robert Pershing, representerer tre hovedstrømninger i migrasjonen. Utvandringen fra sørstatene gikk nemlig langs de lettest tilgjengelige vei- og togforbindelsene; på østkysten typisk fra Florida til New York og andre byer på østkysten, sentralt i USA oppover Mississippi-vassdraget (oftest med Chicago som endestasjon) og fra de vestlige sørstatene vestover mot California.

Isabel Wilkerson er journalist, forfatter og professor. Hun vant Pulitzer-prisen for sin featurejournalistikk i New York Times i 1994. I 2010 ga hun ut bok “The Warmth of Other Suns”.

Ikke lett å finne
Denne flotte og viktige boka er dessverre ikke så lett å få tak i i Norge. Ingen av folkebibliotekene i landet har den, og bare tre norske læresteder har vært fornuftige nok til å kjøpe den inn til sine bibliotek, Høgskolen i Innlandet, NTNU og Universitetet i Stavanger.

Boka kunne med fordel vært oversatt til norsk. At det ikke er gjort, er kjedelig, men ikke overraskende. Oversettere er ofte underbetalt, og det prioriteres strengt fra forlagenes side. Dessuten leser jo de fleste nordmenn engelsk, vil sikkert en del forlagsfolk tenke. Men så opptatt som mange nordmenn er av USA, burde boka ha vært mulig å selge da den først kom ut. Nå er det nærliggende å tenke at det er litt sent med en oversettelse, i vår noe oppjagede tid, men en bok av slik enestående kvalitet vil ikke gå ut på dato på flere tiår ennå, om noen sinne.

Bok: The warmth of other suns : the epic story of America’s great migration
Forfatter: Wilkerson, Isabel
Publisert: New York : Random House, 2010
Omfang: 622 sider