Forfatter på alene-tur Jordan rundt

Forfatter og samfunnsdebattant Britt Kvaran Elli er aktuell i høst med et foredrag om nordmenns forhold til islam. Flere opphold i Jordan og opplevelsen av gjestfrihet er en del av foredragsforestillingen.
Foto: Privat
Samfunnsdebattant og forfatter Britt Kvaran Elli har ved flere anledninger reist rundt i Jordan alene. Nå blir reisen inspirasjon til et forestillingsforedrag i flere byer i Sør-Norge.
121Shares

Kvaran Elli skrev for tre år siden boken Trussel eller mulighet? Et bidrag i kampen mot islamfrykt, som tok for seg frykt for islam og muslimer blant nordmenn.

Nå er hun aktuell med forestillingen Muslimer i Norge – malurt eller mulighet i form av monolog. Forestillingen har premiere 21. august på Lillestrøm.

Stykket tar for seg blant annet enkelte av Ellis opplevelser fra flere opphold i Jordan, hvor hun reiser uten mannlig følge rundt om i landet. Hun har fra tidligere besøkt land som Egypt og Israel.

– Jeg har aldri følt meg så trygg og møtt med så åpne armer som i Jordan, sier hun til Utrop.

Vennlighet uten sidestykke

I stykket tar hun for seg diskusjonen rundt islamsk ekstremisme og majoritetsnordmenns frykt for religionen islam og muslimer. Opplevelsen med usedvanlig vennlighet i Jordan mener hun er viktig å ta med i stykket.

– Jeg opplevde en vennlighet og en gjestfrihet uten sidestykke i et majoritetsmuslimsk land. Stoppet jeg på gaten, var det alltid noen som ville spørre om jeg trengte hjelp. Så jeg tenker at dette står i sterk kontrast til bildet mange i Norge og Vesten har av muslimer som fundamentalister.

En blanding av humor og alvor

Forestillingen hennes tar for seg problemstillinger knyttet rundt temaer som innvandring og nordmenns forståelse av muslimer med både alvor og humor.

– Fokuset, mer enn en brobygging, er å skape større forståelse mellom folk. Uvitenhet er vår største fiende i en tid hvor misforståelser om hverandre florerer. For meg er det en målsetning å få ned redselen hos majoriteten på den ene siden, samtidig som det er viktig å oppmuntre muslimer i Norge som føler seg isolerte, og med lite tilhørighet til storsamfunnet, blant annet på grunn av hvordan de ser seg omtalt i mediene.

Et viktig moment med stykket er å vise til at muslimer er en av de mest forfulgte og misforståtte grupper i verden i dag.

– I Jordan spurte man meg ofte hvorfor jeg studerte arabisk og oppholdt meg der. Jeg fortalte om boken jeg har skrevet, og at jeg hadde skrevet den som en motvekt til at det er så mange i Norge og Europa som misliker eller er redd for islam og muslimer. Noen av dem var veldig overrasket over å høre dette, og spurte hvorfor. Andre var vel kjent med holdningene i Europa, og spurte meg fortvilet om det ikke var min erfaring i Jordan at folket var “good people”.

Viktig å se hele mennesket

For Kvaran Elli handler stykket enkelt og greit om å kunne krysse broen og se individer fremfor grupper og stereotyper. 

– Her driver jeg rett og slett et stykke opplysningsarbeid. Mitt håp er at forestillingen kan inspirere folk til å ta kontakt med hverandre og snakke sammen. Folk tror mye, men vet egentlig lite om islam som religion, og den islamske kulturen.