FN: Norge bryter forpliktelser om familiegjenforening

Ifølge de internasjonale forpliktelsene skal flyktninger gis de mest fordelaktige prosedyrer, men FN mener det virker som Norge heller forsøker å lage hinder.
Foto: worldislandinfo.com
FN mener den norske regjeringen bryter internasjonale forpliktelser om å gi flyktningers familie en enklest mulig vei til landet.

Det sier juridisk rådgiver Olivia Mocanasu ved FNs høykommissær for flyktninger sitt nordiske kontor til Vårt Land.

Ifølge de internasjonale forpliktelsene skal flyktninger gis de mest fordelaktige prosedyrer, men Mocanasu mener det virker som Norge heller forsøker å lage hinder.

Under onsdagens panelsamtale under Arendalsuka trakk hun blant annet fram at Norges saksbehandlingsgebyr på 10.500 kroner er det høyeste i verden. Regjeringen har gått inn for å senke gebyret,
men FN anbefaler at det fjernes.

Mocanasu trakk også fram Norges familiedefinisjon som hun føler er snever og mener bør utvides, slik at barn og søsken over 18 år får rett til familiegjenforening.

Både Arbeiderpartiet og Høyre meldte avbud til panelsamtalen. Guri Melby fra Venstre var ifølge avisa den eneste politikeren som stilte.

– Det eneste vi greide å få inn i Granavolden-plattformen er å senke saksbehandlingsgebyret. Jeg må bare erkjenne at vi ikke har greid å komme lenger. Men det er vanskelig når det er såpass bred enighet om den strenge linjen. Ap, Høyre, Frp og Sp slutter opp om den, sa hun.

(©NTB)