NFI-tall: Få med innvandrerbakgrunn i filmhovedroller

NFIs nyeste undersøkelse viser at en fortsatt underrepresentasjon av minoritetsgrupper på filmlerrettet.
Foto: Unsplash/Kilyan Sockalingum
Hovedrollefigurer med bakgrunn i etniske og seksuelle minoriteter, eller som portretterer disse gruppene er fortsatt underrepresenterte i norsk film.

Ifølge NRK har Norsk filminstitutt (NFI) har gjort en undersøkelse på mangfoldet i norske filmer fra 2013 til 2018.

Undersøkelsen viser at grupper som etniske og seksuelle minoriteter fortsatt er underrerpresenterte på filmlerrettet. Kun en norsk film hadde en homofil filmkarakter i en hoved- og birolle, med Eili Harboe i filmen Thelma (2017).

Undersøkelsen også viser at norske filmer har en vei å gå på antall roller med minoritetsbakgrunn.

Få etniske minoriteter

I de siste seks årene har det vært ti førstegangsinnvandrer-rollefigurer i hoved- eller biroller, og andre minoriteter har til sammen 44 hoved- og biroller.

Kategorien «andre minoriteter» innebærer roller hvor karakteren er født og oppvokst i Norge, men har familierelasjoner til land som ikke er i Europa, USA, Canada, Australia eller New Zealand.

– Kanskje det mest nedslående slik jeg ser det er at av 182 filmer så er det ingen som har representasjon av urfolk eller nasjonale minoriteter. Det er veldig betenkelig, sier Ståle Stein Berg, spillefilm og dramaseriekonsulent i NFI til NRK.

Samtidig er han tydelig på at han ikke ønsker å pålegge noen å lage filmer med mangfold.

– Kunst og kultur er en fri ytringsform, men dette inngår i vår oppfattelse av hva som er kvalitet, mener han.

– Kunst må være fri

Samme syn deler Pernian Shafiei, daglig leder i filmselskapet OSLO16.

Oslo 16s Pernian Shafiei mener det må strukturell kunnskap til for å skape nye plattformer som kan føre til mer mangfold i filmbransjen.

– Jeg mener at et pålegg ikke er veien å gå. Jeg tror på at kunst aldri skal dikteres, og at den må være fri, sier hun til Utrop.

Samtidig er det interessant å se på mellomleddet, altså de som tar beslutninger, og om det er mangfoldig, påpeker hun.

– Jeg synes det er viktig at vi får dybdeforståelse og kunnskap om hvorfor strukturer er som de er snarere enn enkle løsninger som skal føre til at rapporteringsbokser sjekkes av.

Naturlig representasjon

For OSLO16 er mangfold fundamentet i alt som gjøres, sier norsk-iraneren.

– Norge er ikke fattig på mangfold. For oss er det viktig at prosjekters utgangspunkt baseres på en naturlig representasjon, både når det gjelder kjønn, etnisitet, alder, seksuell orientering og klasse. Derfor vil vi lage en plattform hvor filmskapere med ulik bakgrunn kan komme for å eksperimentere med nye utrykk. På denne måten vil vi stimulere og utfordre det etablerte.