– Vi vil løfte mangfoldige kunstnere

Kulturrådets leder Kristin Danielsen ser på regjeringens forslag til statsbudsjett som en positiv satsing på mangfold, maktspredning og kunstnerisk frihet

Slik uttaler hun seg om forslaget til statsbudsjett for 2020, melder kulturradet.no.

I forslaget går regjeringen for en betydelig satsing på mangfold i kulturlivet. Kulturrådet får 4,4 millioner kroner for å koordinere det nasjonale arbeidet på dette området. I tillegg økes tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter med 0,5 millioner.

– Vi skal tilby kompetanse og insentiver som kan øke mangfoldet i norsk kulturliv. Vi skal fortsette å løfte kunstnere med en mangfoldig bakgrunn, og sikre at minoritetsorganisasjoner og andre rustes til å søke både Kulturrådets og andre ordninger.

Ulik og omfattende representasjon

Mangfoldet må omfatte både sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, legning og alder, sier Danielsen.

– En viktig del av arbeidet blir å øke mangfoldet i styrer, ledelse og stab i kultursektoren, sier hun til kulturradet.no.

– Vi må slippe mangfoldet til der hvor makten ligger og hvor beslutningene tas. Skal vi oppnå varig endring må mangfoldet inn som en naturlig del av arbeidet i kulturvirksomhetene.

Som en del av mangfoldssatsingen bevilger regjeringen også to millioner kroner til videreføring av aspirantordningen under Norsk kulturfond.

– Vi er glade for at regjeringen følger opp satsingen på rekruttering av kunstnere med minoritetsbakgrunn, og anser det som svært viktig at kulturfondet får en pris- og lønnskompensasjon også for 2020, sier rådsleder Tone Hansen til kulturradet.no.