Kulturrådsleder:

– Vi vil løfte mangfoldige kunstnere

Kulturrådets leder Kristin Danielsen ser på regjeringens forslag til statsbudsjett som en positiv satsing på mangfold, maktspredning og kunstnerisk frihet
Foto: Ilja Hendel
– Regjeringen følger opp målene i kulturmeldingen når den nå vil øke mangfoldet i kulturlivet, spre makt til regionene og styrke den kunstneriske friheten i Norge, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.
0Shares

Slik uttaler hun seg om forslaget til statsbudsjett for 2020, melder kulturradet.no.

I forslaget går regjeringen for en betydelig satsing på mangfold i kulturlivet. Kulturrådet får 4,4 millioner kroner for å koordinere det nasjonale arbeidet på dette området. I tillegg økes tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter med 0,5 millioner.

– Vi skal tilby kompetanse og insentiver som kan øke mangfoldet i norsk kulturliv. Vi skal fortsette å løfte kunstnere med en mangfoldig bakgrunn, og sikre at minoritetsorganisasjoner og andre rustes til å søke både Kulturrådets og andre ordninger.

Ulik og omfattende representasjon

Mangfoldet må omfatte både sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, legning og alder, sier Danielsen.

– En viktig del av arbeidet blir å øke mangfoldet i styrer, ledelse og stab i kultursektoren, sier hun til kulturradet.no.

– Vi må slippe mangfoldet til der hvor makten ligger og hvor beslutningene tas. Skal vi oppnå varig endring må mangfoldet inn som en naturlig del av arbeidet i kulturvirksomhetene.

Som en del av mangfoldssatsingen bevilger regjeringen også to millioner kroner til videreføring av aspirantordningen under Norsk kulturfond.

– Vi er glade for at regjeringen følger opp satsingen på rekruttering av kunstnere med minoritetsbakgrunn, og anser det som svært viktig at kulturfondet får en pris- og lønnskompensasjon også for 2020, sier rådsleder Tone Hansen til kulturradet.no.