453 utlendinger tvangsutsendt fra Norge i september

Stridens kjerne: ARS-leder Rune Berglund Steen og flere meningsfeller mener utlendingsinternatet Trandum i sin nåværende form, som et asylfengsel, bør nedlegges.

En firedel av de tvangsutsendte, 120 personer, var ilagt en eller flere straffereaksjoner i Norge, viser tall fra Politiets utlendingsenhet (PU), som har det nasjonale ansvaret for tvangsretur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Av de straffede som er blitt uttransportert så langt i år, hadde 16 prosent rumensk statsborgerskap, mens 13 prosent var fra Polen og 10 prosent fra Litauen.

Hittil i år er 3.169 personer sendt ut fra Norge av PU. Det er 18 prosent færre enn til samme tid i fjor.