Gir ut nytt internasjonalt utenriksmagasin

Flyktninghjelpens norske magasin Perspektiv har vært en stor suksess. I forbindelse med den årlige Nansen-prisen gir de nå ut en internasjonal utgave. Det engelskspråklige magasinet Perspective fokuserer på internasjonal politikk og humanitære utfordringer.

– Vi arbeider i 20 land på fire kontinenter
og deltar i en rekke internasjonale fora. Det er derfor naturlig at vi også
bidrar til den internasjonale dagsorden med et magasin som setter søkelys på de
viktigste humanitære utfordringene verden står ovenfor, sier generalsekretær
Elisabeth Rasmusson.

Magasinet Perspective selges i 15 forskjellige land,
blant annet Frankrike, Spania, Italia, Storbritannia, USA, Canada og Australia.
Det blir da det første internasjonale utenrikspolitiske magasinet lansert fra
en norsk organisasjon.

– Med dette magasinet skal vi være med å sette agendaen for humanitær politikk
internasjonalt. Og bidra til konstruktiv debatt rundt temaer som spenner fra
konfliktene i Afghanistan og Somalia, til nytenkning rundt hvordan vi kan bedre
situasjonen for de millioner av mennesker som er rammet av dagens humanitære
kriser, sier Rasmusson.

– Vi er nå veldig spent på mottakelsen av magasinet. Dersom dette slår an hos
leserne og blir økonomisk bærekraftig vil vi fortsette å gi ut Perspective, sier Rasmusson.