Ildsjel vant pris for folkeopplysning

Stolt vinner: Her får Hildur Roll-Hansen folkeopplysningsprisen på Kolben kulturhus i Oppegård.
Torsdag 28.oktober 2010 fant arrangementet ”Lesing åpner nye verdener” sted på Kolben Kulturhus. Hildur Roll-Hansen er årets vinner av folkeopplysningsprisen.
0Shares
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Prisen baserer seg på en forståelse av folkeopplysning som det folkelig forankrede kultur- og opplysningsarbeidets ideologiske fundament i Norge.

– Vinneren av folkeopplysningsprisen, Hildur Roll-Hansen, har gjort mye i egen organisasjon for å fremme et allsidig og aktivt kulturliv i Sørum kommune gjennom blant annet foredrag, forfatterbesøk, konserter og fortellerkvelder, men har i tillegg hatt stor evne til å samarbeide med andre foreninger, sier jurymedlem Hege Fossum.

Folkeopplysning har ifølge Fossum både en ideologisk og pedagogisk dimensjon, samtidig som det kan betegne en aktivitet. Oppgaven til folkeopplysningen er å gi mennesker mulighet til å påvirke sin egen hverdag og livssituasjon og slik bidra til at de får et mer meningsfylt liv.

– Folkeopplysningen spiller en vesentlig rolle i opplæring til demokrati og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv og spiller aktivt med i det moderne samfunns streben etter å ha et allmenndannet folk som ikke mister fotfestet til sitt eget liv og sin egen tradisjon, forteller Fossum.

Årets vinner har også inkludert seniorer, blant annet gjennom prosjektet Sang og musikk gir trivsel og glede og inkludering av innvandrere med minoritetsbakgrunn gjennom oppstart av nettverket Flerkulturelle møteplasser.

Beæret

– Jeg er både glad og beæret over å få årets Folkeopplysningspris, ikke bare personlig, men minst like mye på vegne av Folkeakademiet som er en organisasjon som jeg brenner for. Det er en gammel og ærverdig organisasjon av år, men helt oppdatert til vår moderne verden når det gjelder målsetting og satsingsområder, sier prisvinner Hildur Roll-Hansen.

Som kulturorganisasjon kombinerer organisasjonen kunnskapsformidling og opplysningsvirksomhet med kulturopplevelser og har en sterk bevissthet om betydningen av at kultur er en viktig faktor i arbeidet med å bygge et positivt og demokratisk samfunn.

– Arbeidsprogrammet vårt har f.eks. satsingsområder som “Fra innvandrer til medborger”, “Se verden i øynene”, “Fremtiden tilhører de unge”, “Visst virker kultur”, “Syng for livet”, “Den kulturelle spaserstokken”, meddeler Roll-Hansen.

Folkeakademiet i Sørum er aktiv i en rekke frivillig arbeid, blant annet flerkulturell møteplass.

– Et slikt lokalt nettverk som arbeider for å få mennesker fra mange land og kulturer og med ulik bakgrunn sammen, slik at vi kan bli kjent med hverandre og vite hvem vi er. Vi møtes om felles interesser som svømming, dans, matlaging, håndarbeid, fysisk trening og en bibelkafé. Flerkulturell Møteplass med Folkeakademiet Sørum i spissen, har nettopp gjennomført et stort og vellykket arrangement på FN-dagen, der langt over 100 mennesker deltok og fra mange ulike land, fortsetter Roll-Hansen.

Faktorer

Juryen la vekt på Roll-Hansen brede samfunnsengasjement, den lokale forankringen i aktivitetene hun initierer og er primus motor for, kontinuiteten i hennes engasjement og det at hennes innsats genererer aktivitet gjennom samarbeid mellom ulike foreninger i lokalsamfunnet.