– Europeiske verdier i fare

Flyktninger etter flommen i Pakistan i fjor. Europa må ikke glemme sin humanistiske arv i møte med flyktningers lidelse, mener Berit Hagen Agøy i Mellomkirkelig råd
Kirkesamfunn over hele Europa er bekymret for utviklingen på asyl- og innvandringsfeltet. - Europa har ikke råd til å kompromisse med sin humanistiske arv, sier Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd.
0Shares

16.-19. juni avholdt Churches' Commission for Migrants in Europe (CCME) generalforsamling i Bukarest. Kirkelige organisasjoner fra hele Europa kom sammen for å drøfte engasjement i europeisk innvandrings- og inkluderingspolitikk.

– Generalforsamlingen var bekymret for hvilke språklige symboler og bilder som brukes i media og blant politikere når det snakkes om innvandring, sier Lemma Desta, en av de norske delegatene i Bukarest til kirken.no. Han er koordinator for Flerkulturelt kirkelig nettverk under Norges Kristne Råd.

– Farlig ordbruk

Han mener det er både misvisende og stigmatiserende å bruke bilder som “bølger av asylsøkere” eller en “flom av flyktninger”.

– Slik ordbruk skaper unødig frykt og kan få oss til å glemme at det er snakk om mennesker, skapt i Guds bilde, som ofte flykter fra stor nød og som har rett på både å bli behandlet med verdighet og til å søke asyl i andre land, sier Desta.

Kjerneverdier
Berit Hagen Agøy forteller at svært mange av de europeiske kirkedelegatene er urolige for hvor innvandringspolitikken i EU og en del europeiske land er på vei.

– Europa har en lang tradisjon for åpenhet, rettssikkerhet og liberale verdier, men man ser tendenser til at disse kjerneverdiene i økende grad må vike til fordel for andre prinsipp som for eksempel sikkerhet, sier hun.